close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوال فصل 3 و 4 و 5 علوم تجربی هفتم
loading...

سوال | سایت درسی سوال | پایه یازدهم

نمونه سوال علوم تجربی هفتم فصل 3 و 4 و 5 فصل 3(اتم ها و الفبای آن)1-  ماده چیست؟ 2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟ 3- اتم چیست؟ 4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید. 5- ترکیب را تعریف کنید؟ 6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.  7- ویژگی های جامدات را بنویسید. 8-…

نمونه سوال فصل 3 و 4 و 5 علوم تجربی هفتم

مجیدپیری بازدید : 7873 22 / 08 / 1392 نظرات ()
نمونه سوال علوم تجربی هفتم فصل 3 و 4 و 5


فصل 3(اتم ها و الفبای آن)

1-  ماده چیست؟
 
2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟
 
3- اتم چیست؟
 
4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید.
 
5- ترکیب را تعریف کنید؟
 
6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.
 
7- ویژگی های جامدات را بنویسید.
 
8- ویژگی های مایعات را بنویسید.
 
9- ویژگی های گازها را بنویسید.
 
10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد.
 
11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد.
 
12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید.
13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید.
 
14- چند عنصر فلز را نام ببرید.
 
15- چند عنصر نافلز را نام ببرید.
 
16- مولکول چیست.
 
17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند.
 
18- چند ویژگی کلر را بنویسید.
 
19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید.
 
20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل)
 
21-7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل)
 
22- چند ویژگی جیوه را بنویسید.
 
23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟
 
25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟
 
26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟
 
27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد.
28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید.
 
29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.
30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟
31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟
32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟
 
33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند.
 
34- انبساط را تعریف کنید.
 
35- انقباض را تعریف کنید.
 
36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید.
 
37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید.
 
38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید.
 
39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید.
 
40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب)
 
41-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس)
 
42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید.
 
43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟
 
44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل
 
45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟
 
46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟
 
47- ذوب را تعریف کنید با مثال.
 
48- انجماد را تعریف کنید با مثال.
 
49- تبخیر را تعریف کنید با مثال.
50-میعان را تعریف کنید با مثال.
 
51-فرازش را تعریف کنید با مثال.
 
52- چگالش را تعریف کنید با مثال.
 
53- نام علمی آهک چیست؟
54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید.
 
55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید.
 
56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

فصل 4(  مواد پیرامون ما)
1-گوگرد در کجا یافت می شود؟
 
2- طلای خالص کجا یافت می شود؟
 
3- الماس در کجا یافت می شود؟
 
4- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟
 
5- چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
6- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند.
7- شیشه از.....................و سیمان از.....................و پلاستیک از.....................ساخته می شودو
 
8- کاغذ از چه موادی درست شده است؟
 
9-  چند ویژگی مس را بنویسید.
 
10- برای بیان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟
 
11- منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چیست؟
 
12- الماس سخت تر است یا شیشه؟ دلیل بیاورید
 
13- ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دلیل
 
14- کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دلیل
 
15- منظور از انعطاف پذیری یک ماده چیست؟
 
16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟
 
17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟
 
18- منظور از چکش خواری چیست؟
 
19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟
 
20- منظور از استحکام یک ماده چیست؟
 
21- استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنید.
 
22- چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟
 
23- چگالی آلمینیوم - طلا -  فولاد- سرب را با هم مقایسه کنید
 
24- چگالی فلز بیشتر است یا نافلز؟
 
25- در ساخت تایر ماشین از رشته های.......................استفاده می کنیم
26- در بدنه هواپیما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟
 
27- ویژگی های آهن را بنویسید.
 
28- چند ویژگی فولاد را بنویسید.
 
29- چند ویژگی طلا را بنویسید.
 
30-  چند ویژگی شیشه را بنویسید.
 
31- چکش خواری طلا چه کمکی به آن می کند؟
32- آلمینیوم و فولاد را با هم مقایسه کنید.
 
33- هنگام ساختن وسایل به چه چیزهایی باید توجه کرد.
 
34- هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید
راکت تنیس                                             بدنه و در یخچال
قابلمه دسته دار                                         تایر اتوموبیل
کلاه ایمنی
35- علت اضافه کردن آهک به گل چیست؟
 
36- چند ویژگی کربن را بنویسید.
 
37- نرمی کربن چه مشکلی را  ایجاد می کند؟
 
38- برای سخت شدن کربن چه می کنند؟
 
39- چگونه می توان خواص فلزها را تغییر داد؟
 
40- تغییر خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟
 
41- آلیاژ را تعریف کنید.
 
42- آلیاژ را چگونه تهیه می کنند.
 
43- فولاد از چه موادی درست شده؟
 
44- چدن از چه ماده ای درست شده؟
 
45- تفاوت فولاد و آهن را بنویسید.
 
46- تفاوت چدن و آهن را بنویسید.
 
47- برنز از چه موادی درست شده؟
 
48- مفرغ از چه موادی درست شده؟
 
49-یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسید.
 
50- یک تفاوت مس و برنز را بنویسید.
 
50- چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد.
چدن                                      برنز              
فولاد                                      مفرغ
51- منظور از مواد هوشمند چیست؟
 
52- چند وسیله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟
 
53- علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چیست؟
54- علت استفاده لاستیک در تایر چیست؟
 
55- علت استفاده از پلاستیک در چراغ های خطر خودرو چیست؟
 
56- علت استفاده از نوار لاستیکی در برف پاک کن چیست؟
 
57- آیا از طلای خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا
 
58- برای ساختن سیم انتقال برق فشار قوی از.......................و.......................استفاده می کنیم.
59- چند دلیل استفاده از آلمینیوم در ساخت سیم انتقال برق بنویسید.
 
60- چرا سیم های برق فشار قوی را فقط از آلمینیوم ویا فولاد نمی سازند. فصل 5 (از معدن تا خانه)
1-در معدن ها چه چیزی  یافت می شود؟
 
2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.
3- چند کاربرد معدن را بنویسید.
 
4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد.
5- برای دستیابی به فلز آهن چه باید کرد؟
 
6- مراحل تبدیل اکسید آهن به آهن را بنویسید.
 
7- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسید.
 
8- زغال کک چیست؟
 
9-معادله نوشناری تولید آهن  از اکسید آهن را بنویسید.
 
10- چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟
 
11- برای  ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنیم که مخلوط.............و..............است.
 
12- برای ساخت میلگرد و تیر آهن از آلیاژ.................و.....................استفاده می کنیم.
13- یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسید.
آهن                                         نقره                                  کروم و نیکل             
چوب یا پلاستیک                      چسب
14- استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان می شود.
15- چند کاربرد بتن را بنویسید
 
16- ماده اولیه تولید سیمان....................است
17- سیمان مخلوطی از................و.........است
18- یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسید.
19- معادله نوشتاری تولید آهک از سنگ آهک را  بنویسید
 
20- از کجا می فهمیم آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا نه؟
 
21- افزوده کردن.......................به لعاب سبب تولید رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود
22- بشقاب چینی از................................و....................و لیوان شیشه ای از.....................ساخته شده
23- خاک رس برای تهیه.......................و........................کاربرد دارد
24- مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسید
 
25- در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید......................و.............و...................و.............استفاده میکنیم
26- مراحل تهیه شیشه را بنویسید
 
27- چگونه یک جام شیشه ای را به شکل های مختلف در می آورند
 
28- برای حفاظت از منابع طبیعی سه راه وجود دارد نام ببرید .
29-بازیافت مواد چه کمکی به طبیعت می کند
 
30-بازیافت مواد چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد
 
31-بازیافت زباله چه تاثیری در نگه داری منابع طبیعی برای نسل آینده دارد

32- بازیافت آلمینیوم –آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط مرسی در تاریخ 1395/1/12 و 10:09 دقیقه ارسال شده است

مرسی

این نظر توسط aynaz در تاریخ 1394/7/27 و 17:59 دقیقه ارسال شده است


این نظر توسط خرخون جامعه در تاریخ 1393/9/3 و 21:24 دقیقه ارسال شده است

عالی بود مرسی اگه جواب داشت خوب تر می شد.

این نظر توسط عارف در تاریخ 1393/8/20 و 19:54 دقیقه ارسال شده است

زحمت کشیدین

این نظر توسط سینا اسدی در تاریخ 1393/8/18 و 16:36 دقیقه ارسال شده است

سلام ممنون از سایتتون یک بود

این نظر توسط فریماه در تاریخ 1393/8/10 و 19:08 دقیقه ارسال شده است

جواباشو از کجا در بیاریم
پاسخ : از توی کتاب تون

این نظر توسط معین در تاریخ 1393/7/24 و 10:09 دقیقه ارسال شده است

مرسی عالی بود

این نظر توسط تکتم در تاریخ 1393/1/20 و 16:55 دقیقه ارسال شده است

dobareh migam thanks az kanada ye sari beh veflagam bezan booooooooooos

این نظر توسط مهدی در تاریخ 1392/12/28 و 9:20 دقیقه ارسال شده است

man ke migam khoob nabood

این نظر توسط مائده در تاریخ 1392/12/17 و 17:17 دقیقه ارسال شده استنام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 627
 • کل نظرات : 1717
 • افراد آنلاین : 27
 • تعداد اعضا : 1798
 • آی پی امروز : 276
 • آی پی دیروز : 155
 • بازدید امروز : 1,315
 • باردید دیروز : 2,942
 • گوگل امروز : 164
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 6,655
 • بازدید ماه : 38,303
 • بازدید سال : 157,002
 • بازدید کلی : 5,993,973