close
تبلیغات در اینترنت
آصفری

آخرین مطالبتحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورد
نماینده ی مردم اراک از ارائه طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به هیات رئیسه خبر داد.

محمدحسن آصفری اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان روز گذشته درخواست....[....]

دنباله نوشتار...