close
دانلود فیلم
تغییر برخی مدارس به واحد تجاری

آخرین مطالبتغییر کاربری برخی از مدارس به واحدهای تجاری و اداری

دکتر علی اصغر فانی در گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش سراسر کشور، اظهار کرد: طبق احکام در بودجه 93 بعضی از مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می شوند.[....]

دنباله نوشتار...