close
دانلود فیلم
نور و بازتاب نور

آخرین مطالبجزوه جمع بندی فیزیک 1اول برای کنکور

در این جزوه در قسمت اول به آموزش جامع مبحث پرداخته شده و در بخش های دیگر به بررسی سوالات کنکور های سراسری سال های قبل در مبحث نو هندسی(فصل 4و5 فیزیک1)پرداخته شده است

دنباله نوشتار...