close
دانلود فیلم
هادی النقی

آخرین مطالب



یا امام هادی نقی (ع)
سلام. به اطلاع میرسونم این روزهاباجستجوی کلمه نقی درتصاویرگوگل عکس های بسیارتوهین امیزی ازسایت هاووبلاگ های بیگانه درباره انحضرت به چشم میخورد واین نتیجه توهین مرتدی نجس:شاهین نجفی( نعلت الله)میباشد. لذاازشمادوستان عزیزدعوت بعمل می ایدبه دفاع برخواسته وعکسهای بانام وبرچسب های نقی وهادی دروب های خودتون بگذاریدتادرکوتاه ترین مدت عکس های زیبای شما،جایگزین ان عکسهاشود. درنشراین مطلب ماراهمراهی کنید.

دنباله نوشتار...